Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Výstraha ČHMÚ Zpráva č. 000393

Vydáno dne: 11.11.2019

ŠKOLA ZDRAVÍ pro seniory - pozváni na cyklus workshopu

Vydáno dne: 8.11.2019

Chrudim : 20. 11. Měšťanská restaurace, salonek vedle restaurace, ulice Široká 85

Návrh Střednědobého rozpočtu obce Bylany

Vydáno dne: 8.11.2019

na rok 2020 a 2021

Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 23.10.2019

Středa 13.11.2019 od 16:00 do 17:00 hod.

Oznámení - umístění kontejneru na bioodpad

Vydáno dne: 23.10.2019

Náves u rybniku

ČEZ UPOZORNĚNÍ

Vydáno dne: 20.9.2019

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Uzavírka sil. III/34019 v obci Sobětuchy

Vydáno dne: 12.8.2019

Výlukové jízdní řády platné po dobu uzavírky sil. III/34019 v obci Sobětuchy

MVČR - Informace Č.j.: MV-54554-1/ODK-2019

Vydáno dne: 12.4.2019

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

MZCR Návrh rozpočtu na rok 2020

Vydáno dne: 8.11.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Vydáno dne: 19.6.2019

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Vydáno dne: 19.2.2019

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Vyhláška 14/2006 Úz.plán Pardubického kraje

Vydáno dne: 28.7.2006

Krajský úřad Pardubického kraje tímto oznamuje v souladu s § 22 platného stavebního zákona vystavení 2. návrhu Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Dokument bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů, od 15.8.2006 do 14.9.2006 na těchto místech: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, v kancelůářích č,dv. 303, 304, 310 (budova ÚZSVM). Dále na MěÚ v České Třebové, odbor rozvoje města a investic, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová, v kancelářích č.dv. 370,360. Dálkový přístup na internetové adrese www.pardubickykraj.cz.Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska do 29.9.2006. Dotčené orgány územního plánování mohou uplatnit námitky do 14.10.2006.Vlastníci pozemků a staveb do 15 dnů od posledního dne vystavení. připomínky a stanoviska zasílejte na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice a současně v elektronické podobě na adresu: bohumil.burdych@pardubickykraj.cz, Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru

Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje

č.j. KrÚ 32561/2006 OSRK OUP Oznámení o vystavení 2. návrhu

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.