Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Výroba cihel v Bylanech

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)
 

Cihlářský závod Rudolfa Petráně, Františka Kabeše a spol. v Bilanech, spojený odbočkou kolejí se stanicí místní dráhy v Bilanech, jest jedním z větších závodů cihlářských. Vyrábí se ročně 2-3.000.000 cihel. Mimo obyčejné cihly a tašky vyrábějí sefaconové trubky různého průměru, dlaždice, žlaby apod. Ku mělnění hlíny je opatřen závod ručním lisem, jakož i ručním strojem na výrobu trativodních trubek. Zboží vypaluje se v peci o 22 komorách. Závod je majetkem osmi podílníků tvořících komanditní společnost. Obchodní stránku obstarávají podílníci se správcem.

Také vrstev diluviálních použito bylo k výrobě průmyslové. Mohutné místy vrstvy jílu (hlíny, červenice) daly podnět k založení cihelen, jež novější dobou jsouce ekonomičtěji upraveny, stávají se znamenitým článkem v hospodářství našeho kraje. Pomíjejíce úplně dočasné k okamžité potřebě sloužící cihelny polní, např. u Chrasti, Heřmanově Městce, Žumberka, Bojanova aj., obrátíme zřetel jedině k velkým závodům toho druhu, jež na severní hranici okresu jsouce položeny v sousedním okresu pardubickém mají četné konkurenty (Mikulovice, Čepy aj.)

Znamenitý materiál, rychlý vzrůst přirozeného odbytiště měst Chrudimě a Pardubic, byl přirozeně původcem tohoto odvětví průmyslu, jenž sítí železných drah dobyl si odbytu v okolí Skutče, Hlinska, Chotěboře, Dašic, Moravan, kde cihelen vůbec není aneb jsou výrobky jakosti chatrnější.

Leč i při tak značné rozlehlosti odbytiště nelze přehlédnouti, že nadvýrobou vzniklá konkurence snížila ceny výrobků na míru nejmenší a tím prosperitu závodů těch valně ohrozila. Obchodní řízení závodů těch konají sami majitelé nebo ustanovení správcové závodů. Technické vedení obstarávají cihlářští mistři pravidlem se stálým platem. Dělnictvo je jednak místní, jež se uchyluje k namáhavé této práci jen z nedostatku jiného zaměstnání, aneb odborné (cihláři), jež od cihelny k cihelně táhnouce, pro svůj pohyblivý a nespořádaný život se netěší valné oblibě obyvatelstva místního a správců závodů, ač upříti nelze, že nyní jsou též četné rodiny cihlářské velmi spořádané.

Dělnictvo žije pravidlem v saisoně poměrně velmi dobře, ba projevuje zbytečný luxus, rovněž jako v zimní době trpí nedostatkem. Pravidlem pracuje celá rodina dohromady na jednom nebo dvou štokách úkolově (akkordně). Platí se různě dle vzdálenosti od hliniště od 1000 cihel 4 K až K 540. Od 1000 tašek 4,60 - 7,20 K. Od 1000 hlazených dlaždic 10 K. Ostatní méně obvyklé zboží platí se dle úmluvy aneb za týdenní mzdu.Od navezení do peci 1000 kusů 60-120 hal.Vyvezení z peci platí 1 K za tisíc.

Následkem toho je mzda cihlařů i navažečů různá, řídíc se i délkou pracovní doby. Dělníků jest s dostatek .Učedník cihlářský pomáhá prvně při stole rodičům neb jiným dělníkům,jest hned placen a jakmile si osvojí nepatrné znalosti výroby,počítán je za dělníka. Pracovní doby přesně vymezené u dělníků cihlářských pravidlem není, pracuje se o přípravě hlíny i v neděli, je-li poptávka značnější.

Nejběžnější průmyslové zpracování hlíny koná se v cihelnách, v nichž vyrábějí se cihly zdicí všeho druhu, dlaždic, tašky a cihly zvláštní (faconové). Závody k výrobě, cihelny, jsou buď polní nebo stálé. Stálé jsou klenuté i neklenuté. V novější době zřizují se jedině peci komorové obyčejně o 14 komorách pro značnou úsporu paliva, jež obnáší až 2,5 g při 1000 cihlách proti pecem klenutým.

Do let padesátých páleny cihly u nás jen v pecech polních a to jen dřívím, jež rozvojem dopravy zaměněno bylo uhlím kamenným a hnědým. Stoupající spotřeba paliva nutila k překlenutí pecí. V téže době vznikají cihelny jako závody průmyslové se stálou výrobou o pecech komorových okružních s jedním i dvěma ohni. Prvá okružní postavena na Smíchově. S tím stoupá výroba a obliba tašek, jež vytlačují šindel a došny. Cihelny mající dobrý jíl vyrábějí od let šadesátých trativodní trubky, jichž spotřeba intesivní meliorací ohromně stoupla.

K výrobě hodí se jen hlína jílovitá, dosti mastná. Příliš jílovité hlíny se přidáním křemičitého písku zlepšují, aby k výrobě zboží sloužiti mohly. Hubená hlína má mnoho písku, jenž se plavením odstraňuje. Příprava hlíny spočívá v tom, že se nakopaná hlína nechá přes zimu v hromadách působením mrazu rozrušiti, načež se hnětěním, šlapáním nebo strojem zbavuje kamení, pecek, kořínků a jiných nečistot. Výroba cihel koná se ručně nebo složitými stroji. Převahu má dosud výroba ruční, při níž zručný dělník za 10 hodin vyrobí 1000 cihel nebo 800 tašek aneb 500 prejzů.

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.