Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Jméno obci Bylany dal plevel

Jméno obce Bylany u Chrudimi je spjato se staročeským slovem "býlé", které označovalo keře a různé rostliny. Dalimil například píše o pustém hradu Vratislavi,že dnes je "vidět zde samé býlé". Bylané pak byli lidé, kteří se na takovém zřejmě nekultivovaném místě usadili. Podle nich pak vznikl dnešní název Bylany.

FRANIŠEK MUSIL Ústav historických věd Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové

První zmínka o vsi Bylany je z roku 1421, kdy byl jejím pánem Václav Klektaj, syn Jakuba, kterému Bylany koupil za jeho peníze Olbram z Poličky od Vavřince z Mětic.

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Po husitských válkách byl krátký čas pánem Bylan husitský hejtman Diviš Bořekz Miletínka a po něm jeho bratr Jetřich, který byl i pánem Přelouče.V polovině 15. století vládl v Bylanech Jan Hroch z Mezilesic, který byl roku 1448 ve vojsku Jiřího z Poděbrad při dobývání Prahy. V roce 1454 byl majitelem Mikuláš z Bochova a z Mezilesic. Jeho syn Štěpán z Bochova prodal Bylany roku 1493 Mikuláši z Holohlav. Krátce po tomto prodeji byly Bylany rozděleny na dvě části. Jednu vlastnil Michal Slavata, který ji roku 1495 prodal panu Vilémovi z Pernštejna a na Pardubicích a druhou Andělové z Ronovce a na Morašicích. Počátkem 15. století byli pány prvního dílu Bylan Švikové z Lukonos, z nichž Adam prodal ves v úterý po sv. Jiří roku 1554 za 520 kop grošů českých purkmistru a radě města Heřmanova Městce.

Byli to Jakub Hora, jehož grunt zůstal pustý až do roku 1658, kdy jej ujal Jan Hora a Martin Kasalický, jehož grunt ujal roku 1650 Jiřík Honzečka. Největší grunt v Bylanech měl v této době Václav Vlk , který byl oceněn na 800 kop, dále grunt Jana Pochobradského na 450 kop a Jana Klada na 650 kop. Ve mlýně byl tehdy Martin Vorel, který mlýn ujal v roce 1644 a obci zaplatil závdavek 58 kop.

Dle soupisu z roku 1654 bylo v Bylanech na heřmano městeckém dílu šest sedláků a tři chalupníci. Ze sedláků měl Václav Vlk 80 korců polí, Jan Pochobradský 50, Jiří Honzička 70, Václav Klas 80, Jacob Fritz 70, Martin Vorel 36. Ve mlýně bylo jedno složení. Z chalupníků měl Jan Vosmažil 19 korců, Jiří Horan 12 a Martin Maryško 16 korců.

První zmínka o jediné krčmě. V 16. století byla v Bylanech jediná krčma výsadní na morašickém dílu, o které je první zmínka z roku 1543. Měla však nevalnou pověst.

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Roku 1543 zde byl krčmářem a zároveň rychtářem Šimon. Jak vyplývá ze zápisů heřmanoměstecké černé knihy, krčmář Šimon olupoval pocestné a přechovávalzloděje a lupiče. Pro ilustraci jeden zápis: "Léta 1553, ve středu po památce sv. Ondřeje, Jan Hlávka, syn Štěpána z Křižanovic, vyznal, že nejprvepři tom byl v neděli před památkou sv. Kateřiny u vsi Bylan, když jsou loupili a posekali tovaryše ševcovské Samka z Jičína, Šimona z Košic s Daňkem, krejčím z Řestok, a Šimonem, synem Jakuba Štěrby z Lánů od Morašic, a Janem Šelpou, schovancem Machovým z Bořetického mlýna, že Jan Šepla vzal šavli od tovaryše ševcovského a že chtěl je pobíti. A to krčmář viděl a Daňka schoval. Dále, že krčmář přechovává Vaška a Jana Špitavu, kteří bývají u Mikuláše Habrovce v Lánech s nějakým Vávrou.A co pokradou, on krčmář přijímá." Krčmář Šimon byl později usvědčen a odsouzen k smrti. Roku 1565 se odvolal k pražskému apelačnímu soudu, ovšem výsledek neznáme.

V morašickém dílu měl Matěj Krčmář 62 korců, Jan Radouš 80, Pavel Kříž 75, Jan Vaněček 62 a Adam Charvát 80.

Městečtí měli s bylanskými leckdy dosti starostí, hlavně při urovnávání sousedských sporů. Tak například dne 5. července 1731 "předstoupil a před purkmistra v místě radním města Heřmanova Městce a celý vzácný magistrát Václav Nežádal, mlynář bylanský, stížnost sobě veda proti Václavu Vlkovi, rychtáři bylanskému, kterak dne včerejšího v Bylanech v hospodě při truňku nesousedsky se poznali, a to pro dost mizerné příčiny, které magistrátu předestřeli. A on to ve své uvážení vzal, že nejenom neslušnými horlivými slovy jeden druhého pokáral, a nýbrž také i bitím se do sebe pustili, kde posléze Václav Vlk jemu Janu Nežádalovi na těle jeho košili a halstuch roztrhal a jeho ohrozil. Pro kterýžto přestupek jedna i druhá strana od magistrátu kárána a pak Václav Vlk pokutu za škodu na košili a halstuchu jemu Václavu Nežádalovi učiněnou 1 zl. 30 kr. k složení povinován jest. Posléze obě strany pod pokutou 10 kop míš. k záduší sv. Bartoloměje reversem se zavázali pokoj zachovati a podpisem revers ten stvrdili".

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Z této doby jsou zmámi sedláci, patřící k morašickému dílu Bylan. Byli to: Pavel Kropáček, Mach Řízek, Jeronym Štěrba, Šimon Šíp, Jan Řeháků, Mikuláš Ryček, MikulášHabrovec, Václav Mareš, Mikuláš Machanů, Jan Žebík. Městečtí páni si nepřáli, aby jejich poddaní chodili do morašické hospody, protože jim ucházel zisk z prodaného piva a krčmářových daní, proto roku 1560 postavili v Bylanech novou hospodu.Od té doby byly v Bylanech dvě hospody. I na druhém dílu Bylan bylo deset sedláků, z kterých roku 1621 několik odešlo do ciziny pro náboženství, zanechávajíce zde své chalupy prázdné.

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Podle Josefínského katastru robotovalo na městském dílu pět sedláků s trojspřežím týdně po třech dnech a dva chalupníci posílali na robotu pěšáky rovněž po tři dny v týdnu. V roce 1910 měly Bylany 71 domů s 575 obyvateli.

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.