Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Důležitá telefonní čísla | Povodňový plán | Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Důležitá telefonní čísla

Název organizace Tísňové volání Telefonní číslo
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 150 469 632 921
Ředitelství Policie ČR Chrudim 158 469 641 111
Záchranná zdravotní služba Chrudim 155
Lékařská pohotovostní služba 469 630 100
Městská policie Chrudim 156 469 622 666
Pohotovostní dětská LSPP - poliklinika Chrudim 469 638 941
Nemocnice Chrudim 469 653 111
MěÚ Chrudim 469 645 111
Český Červený kříž Chrudim 469 620 318
Hygienická stanice Chrudim 469 688 632
Armáda České republiky 469 638 786
Veterinární správa Chrudim 469 621 355
VAK Chrudim a.s. 469 699 911
VČE Chrudim a.s. 125 55 469 610 111
VČP Chrudim a.s. 1239 469 620 366
Český Telecom a.s. 131 29 800 123 456
České dráhy s.o., ŽTS Chrudim 469 637 211
Správa a údržba silnic provoz Chrudim 469 620 576
Technické služby Chrudim 2000 s.r.o. 469 638 817

Povodňový plán

Vypracoval: Jan Málek - starosta Správce vodniho toku: Povodí Labe Pardubice
Datum: 15.5.2008 tel: 466 868 211 www.pla.cz (informace o dosažených vodních stavech v hlásných profilech, na přehradách, srážkových úhrnech i o předpokládaném vývoji)
Platnost: 5 let
Odsouhlaseno: referátem ŽP OKÚ Chrudim

Informační zabezpečení - povodňová komise OÚ

stanoviště Obecní úřad Bylany
předseda Málek Jan tel: 724 162 208
místopředseda Michal Šuba tel: 777 605 241
členové Ing. Vít Bureš tel: 603 914 636
Kubelka Zdeněk tel: 607 621 994
hlídková služba Vavřík Antonín tel: 608 281 484
hlásná služba vyhlášení místním rozhlasem
stupně povodňové aktivity bdělost - I. povodňový stupeň
pohotovost - II. stupeň - stálá služba
ohrožení - III. stupeň

Stav hladiny

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Stav hladiny se sleduje na mostě, kde je zaznamenám normální průtok. Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydro meteorologický ústav ve spolupráci se správcem toku. Prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje a Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p. dostává povodňový orgán obce s rozšířenou působností upozornění na nebezpečí povodně. Ten dále informuje povodňové orgány obcí ohrožených povodní. Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává Český hydro meteorologický ústav a prezentuje je ve veřejných sdělovacích prostředcích a na www.chmi.cz.

Ohrožená místa

Průtok Bylanky obcí - čísla popisná kolem toku: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 51, 52, 63, 75, 73, 77, 88, 102, 103, 105, 107, 110, 117 Ohrožení cca 100 m na každou stranu od řečiště

Předávání informací mezi obcemi

OÚ Bylany dostává zprávu o vodním stavu na potoku Bylanka do povodňové komise v Morašicích. O zvýšených povodňových stavech podává povodňová komise informaci do obcí Třibřichy a Dřenice. O došlých a odeslaných zprávách se vedou záznamy v povodňové knize, která je uložena na Obecním úřadě Bylany. Zde také zasedá povodňová komise.

Místa uložení materiálu, pracovních a dopravních prostředků použitelných při povodni:

Družstvo AGRICOLA Bylany tel: 469 687 101, 029 ing.Mádlo J., předseda 724 186 289, 606 623 920
Mechanizace Kocián tel: 607 640 706

Zásahové čety

O sestavení zásahových čet se rozhoduje operativně dle momentální situace a dostupnosti příslušných občanů. Zde je důležitá vazba na oba podniky, kde jsou zajištěny pohotovosti zaměstnanců, případně udržován nepřetržitý provoz.

Charakteristika režimu toku

Bylanka je tok procházející nížinným územím s vyspělým břehovým porostem, z větší části polní trati. Koryto je upraveno a je meandrující. Zastavěným územím prochází obcemi Morašice, Lány, Bylany, Třibřichy a Dřenice. V obci je též neupraveno koryto a průtočný profil je zmenšen vzrostlými stromy. K ohrožení může dojít v horní části, kde se nachází požární nádrž. Limitující je průtok mostem. Pod rybníčkem je koryto široké s nízkými břehy, kde též při větším průtoku je možné vylití povodňových vod.

Nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a jiných zátarasů: most za rybníkem v obci

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Integrovaný záchranný systém

tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu . Dominantní úlohu v nich sehrávají hasičské záchranné sbory krajů, které jsou samostatnými organizačními složkami státu . Složky integrovaného záchranného systému, především profesní organizace a jednotky požární ochrany na místní, okresní, respektive krajské úrovni jsou připraveny plnit základní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva.

Hasičský záchranný sbor České republiky

a jednotky požární ochrany plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech včetně válečného. Hasičský záchranný sbor České republiky organizuje integrovaný záchranný systém a podílí se na havarijním a krizovém plánování. Zabezpečuje a koordinuje organizační a technická opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, především varování, ukrytí, evakuaci a nouzové přežití.

Jsou vytvořeny dobré základní předpoklady pro vybudování kvalitního jednotného systému varování a vyrozumění. V trvalé provozuschopnosti jsou udržovány systémy, které umožňují včasné varování a informování obyvatelstva o potenciálním nebezpečí. V působnosti Ministerstva vnitra, resp. Hasičského záchranného sboru České republiky, je správa 4 564 sirén, které umožňují přenos varovných signálů na 80 % území naší republiky. Hodnota těchto prostředků je 500 mil. Kč a na jejich údržbu a provoz je ročně vynakládána částka ve výši 20 mil. Kč. V působnosti měst a obcí je správa 1 500 sirén, které dosud nejsou součástí jednotného systému varování a vyrozumění. Celostátní akustické zkoušky sirén jsou prováděny pravidelně 2x ročně. Od 1. listopadu 2001 je zaveden jeden varovný signál Všeobecná výstraha. K doplnění varovného signálu pro konkrétní informování obyvatelstva jsou využívány hromadné informační prostředky. Dále jsou sirény využívány pro svolávání jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obec

při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu bude tvořit základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích.Orgány obce by měly bezprostředně zajišťovat úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu k obyvatelstvu na území obce. Budou sehrávat rozhodující úlohu při informování o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí a při organizování pomoci postiženému obyvatelstvu. K tomu mohou být u větších obcí nebo obcí, které jsou potenciálně ohroženy mimořádnou událostí, vytvářena informační a poradenská centra k problematice ochrany obyvatelstva.Obecní úřad bude zabezpečovat úkoly stanovené havarijním plánem5 a jako orgán krizového řízení krizovým plánem . Bude se podílet na provádění záchranných a likvidačních prací a nouzovém přežití obyvatel obce, zajišťovat varování, evakuaci, ukrytí a hospodaření s materiálem civilní ochrany. Tyto činnosti patří do přenesené působnosti obce . Na podporu jejich plnění budou obcím poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu a dále jim mohou být poskytovány státní dotace .Zvláštní pozornost bude nutné věnovat všem zdravotnickým a sociálním zařízením, školám, předškolním zařízením a školským zařízením umístěným v obci. Při zajišťování těchto specifických úkolů v oblasti péče o děti, žáky, osazenstvo a personál bude potřebné využívat odborných pracovníků těchto zařízení a škol.

Ochrana

K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva budou využívány především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí . Dále mohou být k plnění těchto úkolů využívána zařízení civilní ochrany , která budou zřizována zejména u obcí, v nichž není zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto jednotky a zařízení se budou podílet především na zabezpečení evakuace (doprovod a péče o evakuované), zabezpečení nouzového přežití (nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou a stravování), organizování humanitární pomoci, zjišťování a označování nebezpečných oblastí a provádění dekontaminace.K zabezpečení činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a zařízení civilní ochrany obcí, k ochraně personálu obcí, dětí předškolního věku neumístěných v předškolních zařízeních a pro jejich doprovod a dále k ochraně osazenstva a personálu škol, předškolních, školských, zdravotnických a sociálních zařízení, k nimž vykonává obec zakladatelskou a zřizovatelskou funkci, bude obcím nabídnut bezúplatný převod vlastnictví k stávajícímu materiálu civilní ochrany.Přípravu určených pracovníků obce k řešení úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. Realizaci těchto opatření zabezpečují v prvé řadě základní složky integrovaného záchranného systému. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah je nad rámec možností obce a základních složek integrovaného záchranného systému, budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.