Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

O siláku Beranovi z Bylan

CESTOU Z MORAŠIC mohl náhodný chodec v letních dnech některého roku v 18.století potkat hospodského Berana z Bylan, známého siláka, který nesl neobvyklý náklad. Na ramenou měl živého koně. Levou rukou mu svíral přední a pravou zadní nohy, jako když pastýř nese ovečku. Koně vyhrál v sázce s panem vrchním z morašického statku. Tam se Beran přitočil k prodeji koníka, který se mu velmi líbil.

Před panem vrchním prohodil, že kdyby byl kůň jeho, odnesl by si ho domů na zádech. Pan vrchní to pokládal za nemístné vychloubání. Slíbil, že když splní co říká, koně dostane. Hospodský Beran pod koníka vlezl, přimáčkl jeho nohy, živé břemeno zvedl a už odcházel k Bylanům. Tím ale historky o jeho síle nekončí.

Pánem na heřmanoměsteckém panství byl v té době hrabě Jan Josef Špork, vnuk slavné-ho vojevůdce z dob tureckých válek Jana Karla Šporka. Pana hraběte přijel navštívit vzácný host, urozený známý z Uher. V jeho družině byl také urostlý a silný osobní strážce. Těmto strážcům se říkalo hejduci. Uherský magnát byl na jeho sílu velmi pyšný a neustále se jím vychloubal.

Šporkovi se to přestávalo líbit a vzpomněl si, že slyšel o silákovi Beranovi z Bylan. Dal pro něho vzkázat a promluvil si s ním nejprve o samotě. Vylíčil mu, o co se jedná a přímo se ho zeptal, zda by byl ochoten utkat se s hejdukem v soutěži a zápase, který by pro zábavu přihlížejících i pro přitlumení grófovy pýchy uspořádal na zámeckém nádvoří. Beranovi slíbil, že se postará o jeho rodinu, kdyby se mu při zápase něco přihodilo a že mu věnuje kus pole, když zvítězí.

Beran chvíli váhal, ale nakonec souhlasil. Nádvoří zámku bylo na zápas připraveno, jeho plocha byla vysypána pískem a panstvo se usídlilo v arkádách v prvém poschodí jako na tribuně. Ostatní služebnictvo přihlíželo z obou stran z přízemních chodeb nebo přímo z nádvoří. Prvé kolo, ve kterém měli oba siláci vyzvednout plný sud piva a ještě se z něj napít, dopadlo nerozhodně. Oba soupeři obstáli a svůj úkol splnili.

Pak přišel vlastní zápas, dnes bychom řekli ve volném stylu. Trval dlouho a štěstí se střídavě přiklánělo na jednu i druhou stranu. Beran zvolna získával převahu, až konečně hejduka dostal do svých rukou a vyzvedl si ho nad hlavu. Už si myslel, že zápas skončil a zeptal se soupeře, zda souhlasí s jeho vítězstvím. Ten ale nechtěl prohru přiznat. Beran jím proto hodil na zem takovou silou, že Uher zůstal ležet v bezvědomí.

Po sportovní stránce bylo Beranovo vítězství jasné, ale nastaly nové okolnosti. Uherský magnát byl hluboce zasažen ve své pýše a nedovedl se dál ovládat. Vytáhl pistoli a namířil na Berana. Špork viděl, že je zle. Proti hostu nemohl dost dobře zasáhnout, a tak křikl na Berana, aby se rychle ztratil a zachránil se útěkem. K tomu ho nemusel ani moc pobízet. Jak bylanský silák postřehl nebezpečí, mnohem vážnější než byla síla jeho přímého soupeře, ze zámeckého nádvoří zmizel a utíkal až do Nového Dvora, kde se schoval.

Přes hostovu rozladěnost Špork svůj slib splnil a Beranovi věnoval pozemek, oddělený od rozhovického dvora. Dal mu také písemné potvrzení a dar nechal řádně zanést do pozemkových knih. Záznam se zachoval v rukou Beranových následovníků až do 20.století.

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.